Open onderhandelen

Onderhandelen we niet de hele dag? Met klanten, afdelingen, onze baas, partner/kinderen én onszelf. Bereik je bij onderhandelingen niet altijd het beste resultaat? Schrijf je in voor deze resultaatgerichte onderhandelingstraining die gaat over Openheid, Verbinding en Lange termijn doelen, gebaseerd op het Harvard Model en het boek “Getting to Yes”. Je krijgt antwoord op vragen als: Hoe doorbreek ik impasses? Hoe krijg ik meer inzicht in mijn gedrag en het effect op de ander? Hoe structureer ik het onderhandelingsproces? Wat doe ik als de ander bij zijn standpunten blijft? Hoe ga ik om met iemand die mij niet serieus neemt? In deze training staan we stil bij zowel de Onderhandel methode als jouw persoonlijke ontwikkeling. (Ook Incompany.)

Wat Open Onderhandelen je brengt…

• wezenlijke, praktisch bruikbare inzichten in onderhandelingsprocessen en de wetmatigheden die daarbij een rol spelen;
• een gedragsspiegel in de vorm van een videocamera die je leert welk effect jij hebt op anderen (en jezelf) door jouw intenties en gedrag;
• een denkkader, dat je in staat stelt om ook in korte tijd een onderhandeling goed en snel voor te bereiden; dat je kunt gebruiken om het onderhandelingsproces te structureren en faseren; en dat je in staat stelt te evalueren en te blijven leren van jouw ervaringen;
• meer balans, energie en realisatiekracht om sneller en effectiever in te grijpen, wanneer het proces niet goed loopt;
• een heldere visie op wat wij onder onderhandelen verstaan (gebaseerd op het Harvard concept);
• een nieuw perspectief op – een andere manier van aankijken tegen -onderhandelingsprocessen;
• een online leeromgeving met de mogelijkheid om te oefenen met een praktijkcase en je vind hier een naslagwerk van de theorie.

PROGRAMMA…

VOOR DE TRAINING Eerste verkenning met online module.

3-DAAGSE TRAINING
Dag 1
09.00 Welkom, ontvangst met koffie/ thee
09.30 Een inventarisatie van jouw vragen, dilemma’s en doelen. Spelregels, doel en methode van de training
11.30 Eerste Onderhandelingscase
12.30 Lunchpauze (o.a. voor telefoontjes en het betrekken van de kamer)
14.00 Nabespreking van de case – abstraherend naar het model van “Open Onderhandelen” en de Harvard Methode
15.00 Tweede onderhandelingscase
(17.00 een snack)
18.30 Terugblik en afsluiting eerste dag
19.00 Gelegenheid voor ontspanning/sport
20.00 Diner + Overnachting

Dag 2
09.00 Terugblik, vooruitblik, wat vandaag?
09.15 Het besluitvormingsaspect van onderhandelen: presentatie De “creatieve vraag”: oefening Derde onderhandelingscase
13.00 Lunchpauze
14.30 Onderhandelen in teams Korte inleiding gevolgd door een onderhandelingscase
(17.00 een snack)
18.30 Terug naar de praktijk: definitieve inventarisatie van thema’s voor vrijdagochtend.
19.00 Gelegenheid voor ontspanning/sport
20.00 Diner + Overnachting

Dag 3
09.00 Terug naar de praktijk Behandeling van specifieke praktijksituaties van deelnemers m.b.t. onderhandelen
12.45 Lunchpauze
14.00 “Personal Power” en onderhandelen: M. Ghandi als voorbeeld
15.15 Evaluatie
16.00 Terugblik, vooruitblik, afsluiting

NA DE TRAINING Je kunt opnieuw inloggen op de online leeromgeving. Hierin vind je een naslagwerk van de theorie en kan je oefenen met een praktijkcase.

Dag 4
Op dag 4 (4 tot 8 maanden na de 3-daagse training) kom je samen met mensen die het afgelopen  halfjaar de training hebben gevolgd. Je werkt in kleine groepen verder.

LifeLongLearningEvent
Jaarlijks organiseren we een event waar je altijd gratis welkom bent, ter inspiratie en het levend houden van jouw ontwikkeling. Er is een gastspreker uit ons vakgebied en we staan stil bij innovaties op het gebied van het brein, technologie en cultuur. En natuurlijk borrel.

DATA 4 dagen

Dag 1, 2 en 3 Dag 4
7, 8, 9 december 2022 (nog 1 plek vrij) 30 juni 2023
18, 19, 20 januari 2023 30 juni 2023
15, 16, 17 maart 2023 30 juni 2023

INVESTERING…

De kosten van de training Open Onderhandelen (inclusief online trainingsmodule) zijn € 2.750,- excl. BTW en hotelaccommodatie. Het leerproces gaat in de avond door. Overnachten in een hotel is dan ook onderdeel van het programma. Met verschillende hotels hebben we een arrangement voor een gereduceerde prijs afgesproken. Een driedaags arrangement kost ca. € 565,- Het arrangement verreken je na afloop van de training zelf met het hotel (ter plaatse of door middel van een zakelijke factuur).